INSTALACIÓNS

PAVILLÓN CARBALLO CALERO

Rúa de Carballo Calero, s/n
CP. 15100 – Carballo

Tlf: 981 756 232

carballo-calero
PAVILLÓN VILA DE NOIA

Rúa Vila de Noia, s/n
CP. 15100 – Carballo

Tlf: 981 702 109

vila-de-noia

map-carb-cal map-vila-noia